Kinh Thánh Cho Mọi Người HD
BBoulder Investments LLC
1.1 12.2mb

Ứng dụng "Kinh Thánh Cho Mọi Người" đem Các Bài Đọc Thánh Lễ và Các Giờ Kinh Phụng Vụ cài vào máy di động để phục vụ cho nhu cầu kinh nguyện hàng ngày của Dân Chúa.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less