Chọn tuổi kết hôn
Nguyen Minh Tuan
1.0 16.0mb

Dân gian coi cưới xin là một trong ba việc lớn của đời người khi nhấn mạnh trong câu ca dao: "tậu trâu cưới vợ làm nhà...".Lấy vợ gả chồng hợp tuổi thì gia đình mới hòa thuận, làm ăn mới thịnh-vượng, và sinh con mới tốt lành. Chính vì thế, các bậc cha mẹ của hai gia đình bao giờ cũng phải so đôi tuổi của cặp trai gái trước khi làm lễ ăn-hỏi, để vợ chồng hạnh phúc, hòa hợp và công việc thuận lợi.

Dựa trên những nghiên cứu khoa học về Mệnh, Cung, Thiên Can, Địa chi, ứng dụng của chúng tôi giúp các bạn tường tận hơn với Bát Trạch nhân duyên. Từ đó có những quyết định hợp lý về hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, duyên số cũng góp phần không nhỏ trong tình yêu. Chúc các bạn xây dựng gia đình hạnh phúc

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less