Học câu tiếng Anh
Minh Nguyen
2.1 15.9mb

Bạn cần học giao tiếp, các câu chào hỏi, thành ngữ thông dụng trong tiếng Anh? Học câu tiếng Anh sẽ giúp bạn.

Với hơn 1000 câu tiếng Anh thông dụng được chia thành nhiều chủ đề, kèm theo nghĩa tiếng Việt chính xác, cũng các phát âm chuẩn do người đọc sẽ giúp bạn học một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Phần Learning sẽ giúp bạn học các câu về:

- Các thành ngữ thông dụng
- Các câu chào hỏi
- Du lịch, phương hướng
- Địa điểm
- Thời gian ngày tháng
- Chỗ ăn, ở
- Con số tiền bạc
- Kết bạn, giải trí mua sắm
... và nhiều chủ đề khác

Phần Speaking sẽ giúp bạn phát âm một cách chính xác

Phần Exam sẽ giúp bạn ôn lại các câu đã học.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less