Tam Quốc Diễn Nghĩa
DUY THAI
3.0 4.7mb

Ứng dụng đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa (bản Phan Kế Bính dịch). Ứng dụng có các chức năng:
- Lật trang kiểu ebook
- Chọn hồi cần xem
- Lưu vị trí trang đang xem
- Đánh dấu trang đang xem
- Xem chú thích
- Có bản đồ Trung Hoa thời Tam Quốc
- ...

Content rating: Rated 12+ for the following:
- Infrequent/Mild Realistic Violence

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less