Chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông
Tran Quang Son
1.1 7.8mb

••• Hiện nay, Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, xâm phạm lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam. Họ còn đưa nhiều loại tàu, trong đó có cả tàu chiến nhằm uy hiếp, tấn công và cản trở các tàu cảnh sát biển của Việt Nam làm nhiệm vụ.

Ứng dụng tổng hợp về tài liệu về Chủ Quyền Việt Nam trên biển Đông sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về biển đảo quê hương cũng như tự hào hơn về dân tộc Việt Nam . Nhận thức rõ về chủ quyền và biển đảo sẽ góp phần tạo nên sức mạng đoàn kết của cả dân tộc •••

••• ĐIỂM NỔI BẬT •••
Bạn hoàn toàn có thể đọc offline mà không cần kết nối mạng.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less