Tiếu Ngạo Giang Hồ - Kim Dung
DUY THAI
2.0 5.3mb

Chương trình đọc truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, có các chức năng:
- Lật trang kiểu ibook
- Chọn hồi cần xem
- Chuyển sang hồi kế tiếp hoặc hồi phía trước bằng cách lật trang
- Đánh dấu trang đang xem
- Lưu vị trí trang đang xem
(Bản này chỉ hổ trợ iPhone chạy iOS 6.x - iOS 7.x)

Content rating: Rated 12+ for the following:
- Infrequent/Mild Realistic Violence

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less