Lộc Đỉnh Ký
DUY THAI
2.0 5.6mb

Chưng trình đọc truyện Lộc Đỉnh Ký (tác giả Kim Dung), có các chức năng sau:
- Lật trang kiểu ebook.
- Lưu vị trí đang xem.
- Đánh dấu vị trí xem.
- Chọn hồi cần xem.
(Phiên bản này chỉ hổ trợ iPhone chạy iOS 6.x & iOS 7.x)

Content rating: Rated 12+ for the following:
- Infrequent/Mild Realistic Violence

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less