MobiFone KetNoi
NBN Media
1.0 33.7mb

Một ứng dụng tuyệt vời chỉ dành riêng cho những khách hàng của MobiFone. Công nghệ, thời trang, du lịch, nội thất, sức khỏe và sắc đẹp,… tất cả đều được trình bày đẹp mắt trong cuốn tạp chí thời thượng.
Đón đọc MobiFone Kết Nối xuất bản hằng tháng .

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less