ข้อบังคับการประชุม
THE SECRETARIAT OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
1.0 3.9mb

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.​๒๕๕๑
Rules of Procedure of The National Assembly 2010
Rules of Procedure of The House of Representatives 2008

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less