Tiểu Thuyết A-Z Tổng Hợp Kho Truyện Ngôn Tình
Long Ngo Huynh
1.0 15.8mb

Tiểu Thuyết A-Z là kho truyện tổng hợp đầy đủ các tác phẩm ngôn tình mới nhất với hơn 1000 truyện hoàn toàn miễn phí. là ứng dụng đọc file epub cho phép tự thêm truyện vào đọc.

Các tính năng nổi bật:
- Thây đổi font, màu chữ, màu nền với gần 100 màu .
- Đánh dấu trang.
- Tự động nhớ trang các truyện đã đọc.
- Có lịch sử các truyện đã đọc giúp quản lí truyện được dễ dàng hơn
- Tìm kiếm từ khóa trong truyện.
Và nhiều tính năng hấp dẫn khác.

Content rating: You must be at least 17 years old to download this app.
- Frequent/Intense Sexual Content or Nudity

Requires OS: 6.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less