AusCitizen Pre
isa heidar
1.3.1 11.2mb

آیا به عنوان واجد شرایط شهروند استرالیا به اندازه کافی درباره استرالیا و مردم آن میدانید؟

با استفاده از سوالات مشابه امتحان "تابعیت استرالیا" این نرافزار استفاده نماید. مهاجران که درخواست شهروندی میدهند هم میتوانند از مطالب این نرم افزاراستفاده نمایند.


اگر شما اماده امتحان تابعیت استرالیا میشوید این نرافزار برای شما، دوستان شما مناسب است.

برای معلومات بشتر الطفاً نسخه ممکمل ( Aus citizen ) آن را دانلود نماید.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less