PI-Book
PI-Book
1.2 62.8mb

eBook Store online โดยโครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข เป็น ebook ทางด้านพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เรียบเรียงโดยคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อให้ตำราและเอกสารวิชาการผลิตนั้นเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ของนักศึกษาพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาบางเล่มจะมี Multimedia เช่น วิดีโอ , ภาพเคลื่อนไหว , เสียงประกอบ , 3D Animation , Virtual Touch เสริมเนื้อหาให้มีความเข้าใจมากขึ้น ทางผู้จัดทำและผู้เรียบเรียง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า eBook ที่ผลิตจากตำราวิชาการของโครงการ ฯ จะเอื้ออำนวยประโยชน์อย่างเต็มที่แก่การศึกษาและพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทางสุขภาพโดยส่วนรวม และประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less