White Book by Antioch Mongolia
Clarion Creative, LLC
1.0.0 2.6mb

Бүх сүнснүүдийн дээгүүр хүч чадалтай, чамайг бүтээсэн, чамайг хайрладаг Хамгийн Дээд Бурхан чамд Есүсээр дамжуулан Өөртэй нь шууд харьцах замыг бэлдсэн. Антиох Монгол Хайрын Үүдийн app-д байгаа хичээлүүд нь чамд Бурхан гэж хэн болох, чи үнэхээр хэн бэ, болон Бурханы чиний амьдралд бэлдсэн төлөвлөгөө юу болох талаар сургах болно. Эдгээр хичээлүүдийг судлах явцдаа хамгийн Дээд Бурханы талаар мэдлэгтэй болоод зогсохгүй, Түүнтэй ойр дотно харилцаатай болж, Түүний хүч чадлаар дүүрэн ивээлүүдийг чи өөрийнхөө амьдралд хүлээж авах болно!

The most high God, who is more powerful than any other spirit, created you, loves you, and provided a way for you to relate to Him directly through Jesus. The lessons in the Antioch Mongolia app will teach you who God is, who you are, and God's plan for your life. Through these lessons, you will gain knowledge, relationship with the highest God, and His powerful blessing on your life!

Энэ app нь Улаанбаатар хотод байрлах, хоёр хэл дээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг Антоих Монгол Хайрын Үүд чуулганых болно. Илүү мэдээллийг авахыг хүсвэл antiochmongolia.com гэсэн вэб сайтад зочилно уу.

This app is published by Antioch Mongolia, a multilingual church in Ulaanbaatar. For more information, visit antiochmongolia.com.

Бүх хичээлүүд Англи болон Монгол хэл дээр тавигдсан.
All lessons are in English and in Mongolian.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less