แอพพลิเคชันเกี่ยวกับการฝึกสวดมนต์สำหรับเด็กประกอบด้วยบทสวดมนต์ที่จำเป็นทั้งหมด 7 บท ผู้ใช้สามารถเลือกบทสวดมนต์ที่ตนเองสนใจได้ รวมทั้งแสดงเนื้อหาของบทสวดมนต์ในลักษณะคาราโอเกะภาษาไทย เพื่อเพิ่มความง่ายในการฝึกสวดมนต์ของเด็ก และผู้ใช้ยังสามารถดูคำแปลของบทสวดมนต์ของแต่ละบทเพื่อให้เข้าใจความหมายของบทสวดมนต์แต่ละบทได้
คุณลักษณะ :
- มีเสียงและเนื้อหาของบทสวดมนต์แต่ละบทเป็นภาษาไทย
- สามารถเลือกเฉพาะบทสวดมนต์ที่สนใจได้
- เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการหัดสวดมนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขั้นไป

-------------------
Prayer for Kids is a Buddhist chanting book created perfectly on iPad for children. The application contains 7 payers for kids to choose and play. The application also provide the chaning word-by-word in Thai karaoke mode, which mates it simple and easy for children to chant along.
Moreover, children can look up the meaning of each prayer to fully understand them,
Key features:
- Audio and visual prayer book in Thai language
- Can select only the specific prayer to play
- Best for Kids 5 years and above who interested in chanting.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less