EPPSUS
Enovation AB
1.0 0.2mb

Klient för EPPSUS.

EPPSUS är Enovations plattform för processtyrd ärendehantering. EPPSUS® innehåller dessutom en mängd funktioner för hantering av mobilitet med dess komplexa värld av säkerhetskrav.
Allt för att det skall vara enkelt och effektivt att skapa, förändra och hantera olika typer av serviceprocesser.
Systemet hanteras via ett webbgränssnitt samt mobila klienter.

EPPSUS unika uppbyggnad gör att det är möjligt att hantera ärenden för hela sin verksamhet i ett enda system. Detta tack vare den kraftfulla hierarkiska modellen, som kan liknas vid ditt filsystem på servern.

Mer information om EPPSUS finns här: http://www.enovation.se

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less