Bedrijvencheck | Het mobiele Handelsregister
2Coolmonkeys
3 3.2mb

Met de Bedrijvencheck app kun je zoeken in een van de meest relevante databases van Nederland: het Handelsregister. Je kunt zowel zoeken op naam, adres als plaats van een onderneming. Daarnaast kunnen KvK-nummers en faillissementen gecontroleerd worden.

In het Handelsregister is informatie te vinden over de bedrijvigheid in ons land. Door het ministerie van Economische zaken zijn de Kamers van Koophandel per regio ingesteld om dit register bij te houden en te valideren. Tevens moeten zij gezamenlijk samenwerken om een uniforme uitvoering van de Handelsregisterwet te realiseren.

Op dit moment kun je zoeken naar ondernemingen ingeschreven in het Handelsregister in Nederland.

De Bedrijvencheck app is ontwikkeld samen met OpenKVK.nl, een initiatief van Hack de Overheid.

Deze app is door 2CoolMonkeys ontwikkeld op basis van gedeeltelijke informatie aanwezig op het handelsregister. De informatie in deze app is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van het handelsregister of het ministerie van Economische zaken. 2CoolMonkeys is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van gebruik van deze app. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren voordat u er enige actie op baseert.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less