DCT Registeret
Info-Connect A/S
1.0.0 0.5mb

Det Centrale Tilholdsregister leveres af Politiet i samarbejde med HORESTA. Registeret er tilgængeligt for alle danske virksomheder med alkoholbevilling i henhold til Restaurationsloven.

For at få adgang skal du godkendes af bevillingsmyndigheden i den lokale Politikreds. Kontakt Info-Connect for at søge om adgang til systemet på dct@info-connect.dk.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.2

Supported Devices:
- iPad

...more ...less