EYE - en affärstidning från Ernst & Young AB.

EYE är Ernst & Youngs kundtidning som vänder sig till större, publika företag. Tidningen bevakar aktuella frågor inom revision, redovisning, skatt och transaktioner. Både på nationell och global nivå. EYE hjälper företag att se viktiga frågor ur ett större perspektiv och ge dem inblick i aktuella frågor som får effekter för deras verksamhet.

EYE ska inspirera och visa på förebilder förutom att vara ett underlag vid affärsmässiga beslut.

Med EYE kan Ernst & Youngs nå ut med värdefull, initierad information som påverkar våra läsares verksamhet.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less