LittExtra
Anne Stigum
5 0.0mb

LittExtra er et lån for boligeiere (enkeltpersoner eller par) over 60 år. Med dette lånet kan du frigjøre en del av sparekapitalen som er bundet i boligen, samtidig som du er sikret å kunne bo i boligen resten av livet. Kalkulatoren viser hvor mye du kan få utbetalt enten som engangssum eller som fast måndelig beløp så lenge du bor i boligen (men maksimalt til 95 år). Du kan også få utbetalingen som en kombinasjon av engangssum og fast måndelig beløp.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less