Argus CRM
Nordman & Co Ltd AB
3.14 10.8mb

Argus CRM är säljarens verktyg där de kan sköta alla sina arbetsuppgifter från planeringen, registrera order till att föra körjournal med alla funktionaliteter som säljaren behöver dagligen.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less