LeieKalk
Fenistra AS
1.3 0.2mb

Kalkulator for beregning av årsleie for næringseiendom ved leietakertilpasning.

Arbeider du med utleie av lokaler, og opplever at leietaker ønsker tilpasning av lokalene, vil denne kalkulatoren være til hjelp for å beregne ny leie. Tast inn markedsleie og estimat over samlede kostnader for tilpasningene. Applikasjonen beregner ny leie basert på angitt inflasjon, avkastningskrav og avskrivningstid.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.2

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less