Smart Banking je moderní a přitom jednoduchá aplikace, s inovativním ovládáním pomocí gest. Posouvejte obrazovky nahoru a dolu, doleva nebo doprava a usnadněte si práci s aplikací. Bankování nebylo nikdy zábavnější a rychlejší! To vše při zachování nejvyššího bezpečnostního standardu.
Využijte také širokou škálu bankovních služeb od informací o účtech a kartách až po platební styk.
Součástí aplikace Smart Banking je i Smart klíč. Tato unikátní funkce generuje jednorázové kódy pro přihlášení a podpis transakcí v Online Banking.

Funkce před přihlášením:
•Vyhledání nejbližších poboček a bankomatů UniCredit Bank
•Aktuální kurzovní lístek
•Nejdůležitější kontakty do banky
•Interaktivní demo aplikace

Funkce po přihlášení:
•Přehled běžných účtů, platebních karet, úvěrů a termínovaných vkladů
•Smart platba - rychlá platba mezi vlastními účty či novými příjemci
•Top Platby -využití šablon pro nejčastěji prováděné platby
•Dobíjení kreditu mobilních telefonů
•Zobrazení a filtrování transakční historie
•Nejdůležitější zprávy z banky
•Smart klíč – nový typ zabezpečení pro Online Banking

Pro více informací o aktivaci Smart Banking nás kontaktujte na zákaznické lince: 800 14 00 14 nebo navštivte web www.bankavmobilu.cz

EN
Description
Smart Banking is a modern and simple application newly controlled by gestures. Move the screen up and down, left or right and make your work with the application easier. Never before was the banking so funny and quick with the maintaining of the highest security standard.
Exploit also a wide range of banking services including information on accounts and cards as well as payments.
Part of the Smart Banking application is a Smart Key. This unique function generates one-time codes for logging in and authorizing transactions in the Online Banking.
Functions before your login:
•Searching UniCredit Bank’s nearest branches and ATMs
•Current exchange rate
•Most important contacts to the Bank
•Interactive demo application


Functions after your login:
•Overview of current accounts, payment cards, loans and term deposits
•Smart Payment - quick payment between own accounts as well as new beneficiaries
•Fast Payments - Using templates for frequent payments
•Mobile recharge
•Displaying and filtering the transaction history
•The most important messages from bank
•Smart Key – a new type of security for Online Banking.

For more information on the activation of the Smart Banking application, please contact our client line 800 14 00 14 or visit web www.unicreditbank.cz/en/

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less