אפליקציית הנוכחות של חברת ok2go מאפשרת לכם להחתים בנוחות ובקלות מהשטח או מהמשרד תחילת עבודה ונתונים נוספים להם אתם נדרשים.

הנתונים יישמרו במאגר ויועברו לארגון בהתאם לדרישותיו.

שעת ההחתמה והתאריך נלקחים משרת המערכת, מיקום הטלפון בזמן ההחתמה ישלח בהתאם לדרישות הארגון והנתונים שיתקבלו מהרשת הסלולארית וקליטת הלווינים.

לתשומת לבך, כל הפעלה של מערכת הנוכחות כרוך בגלישה בהתאם לתנאי תכנית הגלישה בה הנך מצוי.

This application is targeted at field agents (technicians, doctors who do house visits etc.) who do not wish to arrive to work only to punch the sign in clock, but report it from their iOS mobile devices. Same goes for signing out and reporting absence from work.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less