SoftOne Personal
SoftOne
8.0.1 11.4mb

SoftOne Personal är ett mobilt personalsystem med hantering av schema, bemanning och tid. Schemahanteringen är en komplett modul för all typ av omplanering av schema, såsom att se sitt schema, ansöka om frånvaro, ta emot förfrågningar om lediga pass eller själv ansöka om dem. Det finns även tidrapportering och personalen har tillgång till sina egna lönespecifikationer. Flera olika funktioner i kommunikationssystemet gör att de anställda kan diskutera med varandra, eller företaget sprida information och dokument till personalen.
För att utnyttja SoftOne Personal behöver du ha tillgång till SoftOne Personalsystem på din dator. Inloggningsuppgifterna är samma för mobil och dator.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less