Meetings by Formpipe
FormPipe Software AB
1.6.1 14.7mb

Meetings by Formpipe - Digitala mötesanteckningar
Meetings by Formpipe är en app för digital och automatiserad hantering av kallelser, dokumentation och protokoll till iPaden. Meetings by Formpipe är fullt integrerad med våra produkter Formpipe W3D3 och Formpipe Platina.

Användarvänlighet
Användarvänliga anteckningsfunktioner och möjligheten att arbeta direkt mot möteshanteringen i befintliga system från Formpipe Software gör Meetings by Formpipe attraktiv både från användaren och administratörens perspektiv.

Minskade kostnader och ökad säkerhet
Med hjälp av Meetings by Formpipe kan ni minska era kostnader relaterade till papperskonsumtion, porto och eventuella bud samtidigt som ni ökar säkerheten kring hantering av mötesdokumentation och anteckningar. En kommunpolitiker hanterar varje år väldigt stora mängder papper i sitt förberedande arbete för styrelser och nämnder. Med Meetings by Formpipe frigörs tid som annars skulle gå åt till att skicka papper fram och tillbaka.

Säkerhet
Krypterad filöverföring, lösenordsskyddade dokument för sekretessbelagd information samt möjlighet att automatiskt radera dessa efter läsning ökar också säkerheten kring er informationshantering.

Standardfunktioner i Meetings by Formpipe
Kallelser, dokument och dagordning samlat på ett och samma ställe ger ökad överblick. Hämtning av dokument sker direkt mot Formpipe Platina och Formpipe W3D3.

Digitala anteckningar
Smarta funktioner för överstrykningar och anteckningar i olika färger och format. Ersätt era gula post-it lappar med digitala noteringar som återfinns snabbt.

Sökfunktionalitet
Undvik att bläddra i pappersmängder efter information. Sök på nyckelord, metadata samt i
dokumentens innehåll. På ett intuitivt sätt finner du enkelt relevant information kopplat till aktuella
eller tidigare möten.

Dela handling
Genom en enkel knapptryckning kan du dela en handling inklusive noteringar och markeringar och skicka dem vidare via e-post eller annan iPad-applikation.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad

...more ...less