Grafiska Nyheter
Appendit AB
1.1.3 5.0mb

De grafiska företagen har en bred verksamhet som
det hittills varit svårt att överblicka. Appen Grafiska Nyheter gör
det nu enkelt att söka vilka av de grafiska företagen som tillverkar
vad inom ramen för den produktindelning som Grafiska Företagens
Förbund tillämpar. Alla grafiska företag och deras leverantörer kan i
en gemensam app presentera sina erbjudanden och nyheter på ett för
beställarna enkelt och överskådligt sätt.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less