Sherlog Trace
SHERLOG TRACE, a.s.
1.5.7 5.8mb

Sherlog Trace Mobile je aplikace pro Váš telefon umožňující prohlížet a spravovat informace o vozidlech Vaší firmy. Jedná se o doplňkovou aplikaci k plně hostované službě Sherlog Trace. Aplikace je rozdělena do pěti modulů:

- Domů - Tento modul slouží pro zobrazení základních informacích vozidla. Můžete zde zarovnat tachometr, stav nádrže či aktivovat Alert Zamčení vozidla
- Mapa - V tomto modulu si můžeme nechat zobrazit pozici nebo trasu jednoho či více vozidel
- Trasy - V tomto modulu vidíte výpis tras daného vozidla realizovaných za posledních 30 dní. Pokud nějakou trasu vyberete, zobrazí se její detaily. Trasu lze také editovat či zobrazit na mapě
- Výdaje - Tento modul slouží jako seznam výdajů za pohonné hmoty a další náklady u jednotlivých vozidel s možností jejich vytváření
- Více - V tomto modul máte k dispozici aktuální dopravní informace z našeho okolí
--------------------------------------------------------------------
Sherlog Trace Mobile is a mobile application that enables seeing and editing your company’s fleet. It’s a complimentary application to a full hosted service of Sherlog Trace. The application consists of five modules:

-Home – This module will give you basic information about vehicles. Here you can level the tachometer and a state of fuel tank off or activate Locking Vehicle Alert
-Map – This module shows you the position or track of one or more vehicles
-Tracks – This modules gives you list of tracks of a selected vehicle of the last 30 days. You can see the details when selecting the track. You can also edit the track or see it on a map.
-Expenses – This module lists the expenses of fuel and other costs of single vehicles with a possibility creating them
-More – This modules shows current traffic information of the surrounding area

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less