Niên Giám Vàng
DIEN MINH LE
1.2 68.2mb

Niên Giám Vàng is a directory app that lets you easily search and contact local Vietnamese-owned businesses.

Features include:
- Browse listings by business category
- One-button dialing
- Save businesses to your favorites
- Search by business name or phone number

Niên Giám Vàng Montreal. Chìa khoá của thành công, một biểu tượng của hữu hiệu và tin cậy.

Chương trình gồm có:
- Tìm các thương mại theo tên, địa chỉ, số phone
- Phone liên lạc trực tiếp thương mại cần tìm
- Ghi danh vào bộ nhớ những thương mại thường dùng
- Trình bày đẹp mắt dễ dùng

Niên Giám Vàng chân thành cám ơn các cơ sở thương mại trong nhiều năm qua và Chúc Một Năm Mới Phát Đạt

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less