Velgerguide fra Schneider Electric presenteres nå som App for iPhone. Her kan du bla deg igjennom velgerguider for de ulike områdene, som installasjonsmateriell, lavspenning - elektrisk distribusjon og industri. Applikasjonen inneholder en tilnærmet komplett samling av våre velgerguider - og er enkel å navigere seg frem i. Velgerguidene gir deg nyttig, teknisk informasjon.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.2

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less