Technisch vakblad voor professionals in druk & print. In het blad staan producten en materialen centraal. Deze technische informatie wordt afgewisseld met artikelen waarin de professionals zelf aan bod komen. PERS beoogt leveranciers en afnemers van grafimedia producten bij elkaar te brengen.


Aanvullende informatie
- Prijs abonnement voor 1 jaar voor €19,95
- Prijs per nummer €2,39

Betaling en verlenging abonnement
- De betaling van het abonnement vindt plaats via uw iTunes account.
- Abonnementen zijn tot wederopzegging. Binnen 24 uur na afloop van het verstrijken van de abonnementsperiode wordt het abonnement automatisch met dezelfde periode en tegen dezelfde kosten verlengd.
- Het abonnement is te beheren in de accountsettings van de App Store. Hier kan ook automatisch verlengen worden uitgezet.
- Restitutie van een reeds betaald bedrag tijdens de actieve abonnementsperiode is niet mogelijk.

Privacy Policy en Gebruiksvoorwaarden
Onze Privacy Policy en Gebruiksvoorwaarden vindt u op http://www.zeezichtapps.com/Pers/aanvullende-informatie/privacy-policy.html

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less