My Yamaha Sales & Marketing Lite
Thai Yamaha Motor Co.,Ltd.
1.3 6.2mb

TYM Dealer Mobile เป็น Software ที่อำนวยความสะดวกให้กับ ผู้จำหน่าย, ผู้ขาย, ผู้บริหาร ของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบนระบบ YES, แผนการจัดส่ง , ส่วนแบ่งการตลาด , ยอดขายถึงผู้ใช้ , ข้อมูลจากระบบ DMS ได้อย่างแม่นยำ, รวดเร็ว เหมือนย่อระบบใหญ่ไว้ในมือของคุณ เพื่อความเป็นเลิศในบริการ และ เพื่อความได้เปรียบในทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง
ระบบสำคัญของ Version นี้
- Auto Login
- ข่าวสารและ บริการ
- แผนจัดส่ง
- ส่วนแบ่งการตลาด
- ยอดขาย
- สินค้าคงเหลือ
- ยอดสั่งซื้อ
โปรแกรมนี้ผลิตโดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less