Tekst & Commentaar
Kluwer
1.1 0.4mb

De App Tekst & Commentaar bevat de 29 delen van de bekende serie: een beknopt en praktijkgericht artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste wetboeken, wetten, verdragen, enz.
Het recht is in deze serie verdeeld in vier grote gebieden:
- burgerlijk recht (Burgerlijk Wetboek, Burgerlijke rechtsvordering en thematische delen als Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Insolventierecht, Vermogensrecht, e.d.)
- strafrecht (Strafrecht, Strafvordering en Internationaal strafrecht)
- staats- en bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht en bijzonder bestuursrecht, zoals Ruimtelijk bestuursrecht, Milieurecht en Wabo)
- diversen (o.a. Intellectuele eigendom, Mededingingswet en Gezondheidsrecht).
Zo is er voor iedere jurist, generalist of specialist, wel een of meer toepasselijke T&C-delen.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less