ROT-avdraget
EIO Medlemsservice AB
1.0.1 5.6mb

Applikationen innehåller en räknesnurra som visar vilket ROT-avdrag du kan få med hänsyn tagen till pris, materialkostnad, resekostnad och tidigare redan erhållet ROT-avdrag. Du får även veta om du nått maxgränsen för avdrag.

Det finns också kortfattad basfakta om regelverket, lista på vad som bör ske i kronologisk ordning i förhållandet företag – kund, hur man kontrollerar ett företag samt information om hur mycket du behöver tjäna för att få fullt avdrag. För den som behöver en hantverkare finns länkar till ett stort antal hantverksgrupper.

ROT kalkylen kan mailas till valfri adress och det finns även information om hur man kollar upp ett företag som man tänker anlita.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less