Aplikace CODEXIS® Mobile Vám zajistí nepřetržitý přístup k platným a účinným zákonům, vyhláškám a dalším právním předpisům České republiky. Díky nové aplikaci se kdekoli a okamžitě dostanete ke znění předpisů v jejich plné verzi. Ve svém chytrém telefonu tak naleznete právní předpisy ČR, a to ze Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, resortních věstníků a dalších zdrojů.

CODEXIS® Mobile obsahuje modul s předpisy oblíbeného právního informačního systému CODEXIS®, tzn. např.:
- právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů včetně nové právní úpravy soukromého práva (účinné a platné zákony, vyhlášky a další předpisy)
- právní předpisy publikované ve Sbírce mezinárodních smluv
- předpisy z resortních věstníků – např. věstníky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (Věstník Federálního úřadu, Cenový věstník, Věstník České národní banky, Věstník Ministerstva vnitra, Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Věstník Ministerstva zemědělství, Sbírka interních aktů řízení apod.)
- usnesení vlády České republiky
- předpisy statutárních měst (nařízení, obecně závazné vyhlášky)Ve svém mobilu můžete díky této aplikaci využívat tyto praktické funkcionality:

- vyhledávání podle klíčových slov (fulltextové vyhledávání)
- vyhledávání podle čísla či názvu dokumentu
- aktivní odkazy v dokumentech a obsahu (hypertexty)
- přehledné a rychle dostupné základní informace o dokumentu

CODEXIS® Mobile je spolehlivým doplňkem pro každého, kdo potřebuje občasně nebo pravidelně nahlédnout do zákonů, vyhlášek a dalších právních předpisů České republiky.

Poznámky:
Hledání dle čísla dokumentu je obsaženo v Hledání dle názvu.
Vyhledávání reaguje na diakritiku, je tedy nutno zadávat slova s diakritikou.

Informace ohledně aplikace najdete také na adrese www.atlasconsulting.cz

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less