Kërkopune
Sprigs
1.0 0.7mb

Aplikacioni i Punësimit për iOS ju mundëson të gjithë përdoruesve të këtij sistemi operativ të kenë qasje më të shpejt në punët e shpallura në portalin Telegrafi.com. Njëkohësisht përmes këtij aplikacioni, të gjithë punëdhënësit do të kenë mundësi që t’i monitorojnë punët e shpallura.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less