Brostaden är ett helägt dotterbolag till Castellum AB som är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

Affärsidé
Brostaden erbjuder lokaler till nöjda kunder. Tillsammans med aktiv förvaltning samt fastighetsinvesteringar skapas högsta möjliga tillväxt.

Verksamhet
Brostaden bedriver sin verksamhet i Storstockholm. Fastighetsbeståndet utgörs uteslutande av kommersiella fastigheter och fastigheterna är strategiskt belägna utanför centrala Stockholm i nära anslutning till genomfartsleder och lättillgängligt med bra kommunikationer.

Fastigheterna är geografiskt uppdelade på fyra marknadsområden och omfattar 100 fastigheter med en total area på cirka 573 000 m².

Ambitionen är att alltid ha nära och bra kontakt med kunderna. Att vara insatt i kundernas verksamhet, vardag och framtid, är en förutsättning för att kunna vara en värdefull affärspartner. Därför prioriteras en fortlöpande dialog med kunderna.

Med Brostadens mobilapplikation kan du söka bland lediga fastigheter och få information om de olika objekten. Ladda ner idag och spana in morgondagens fastighet!

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less