Deloitte Nøkkelen
Deloitte Norge
1.17 4.4mb

Deloitte Nøkkelen gir deg de viktigste nøkkeltallene for skatt og avgifter, både for private og næringsdrivende.

Appen viser aktuelle skatte- og avgiftssatser og betalingstidspunkter for disse. I tillegg er statens satser for reise, diett, bil og andre godtgjørelser omtalt. Enkelte skatte- og avgiftsmessige regler og forhold er også kort beskrevet.

Innholdet oppdateres jevnlig.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less