Centuri Plus
Centuri AB
1.0 0.2mb

Sedan 1998 har Centuri levererat programvara för dokument- och ärendehantering till kunder med höga krav på att skapa, upprätthålla och utveckla organisationens ledningssystem. Centuri erbjuder en heltäckande lösning som hanterar verksamhetsstyrande och redovisande dokument i enlighet med ledande kvalitetsstandarder (ISO 9000) och myndighetskrav (Federal Drug Administration, USA och SWEDAC, Sverige). OBS: Denna produkt kräver installation av Centuris server-mjukvara.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less