ČP INVEST
eMan s.r.o
3.0 4.7mb

Prostřednictvím mobilní aplikace ČP INVEST budete mít aktuální informace o svých investicích vždy po ruce přímo ve svém chytrém telefonu. Tato zdarma dostupná služba vám umožní pohodlně sledovat různé aspekty související s vašimi podílovými fondy:
- nastavit vlastní profil a mít tak po ruce informace pouze za určité vybrané fondy, které vás zajímají
- sledovat kurzy jednotlivých zvolených podílových fondů včetně vývoje v grafu
- stahovat a prohlížet infolisty vámi vybraných fondů s měsíčními souhrnnými informacemi
- odebírat souhrnné dvoutýdenní komentáře o dění na kapitálových trzích z dílny hlavního investičního stratéga ČP INVEST
- nastavit zasílání upozornění v případě nárůstu nebo poklesu hodnoty podílového listu přes vámi určenou hranici (upozornění lze nastavit také na denní výkyvy a celou historii pohybu lze sledovat na grafu)
- najít základní pomoc v podobě modulu „Nejčastější otázky“, kde máte po ruce i bankovní účty jednotlivých fondů a informace pro identifikaci plateb
- vytočit přímou telefonní volbu na klientskou linku
------------------------------------------------
With mobile application ČP INVEST you will have current information about your investments at hand right on your smartphone. This free service will allow you to simply monitor the various aspects related to your mutual funds.
- Set up your own profile and have at hand the information only for certain selected funds that interest you
- Monitor each selected fund prices and performance of mutual funds, including the development in the chart
- Download and view the selected fund's fact sheets with monthly summary information
- Take a 14-day summary report on current development in capital markets by ČP INVEST’s Chief investment strategist
- Set up fund prices notification. This settings let you see the application which displays a message about the fund's prices exceed the pre-set limits (the notification can also be set to daily changes and the whole history of the development can be seen on the chart)
- Find basic assistance in the module "FAQ", where you have on hand bank accounts of the mutual funds and the payment information to identify
- Direct dial to the info line
--------------------------------------
Za pośrednictwem mobilnej aplikacji Generali PPF Invest będziesz miał aktualne informacje o swoich inwestycjach zawsze pod ręką w swoim smartfonie. Ta darmowa usługa umożliwia śledzenie różnych aspektów związanych w Twoimi funduszami inwestycyjnymi:
- ustawienie własnego profilu, który umożliwi dostęp do informacji o funduszach, które Cię interesują
- śledzenie kursów poszczególnych funduszy inwestycyjnych wraz z wynikami w postaci wykresu
- pobieranie i przeglądanie kart wybranych funduszy wraz z miesięcznymi komentarzami rynkowymi
- podgląd dwutygodniowych komentarzy o wydarzeniach na rynkach kapitałowych głównego stratega inwestycyjnego Generali PPF Invest
- ustawienie alertu w przypadku wzrostu lub spadku wartości jednostki uczestnictwa poniżej ustalonej przez Ciebie granicy
- podstawowa pomoc znajdująca się w module „Najczęstsze pytania”, gdzie znajdują się także numery rachunków oraz informacje związane z identyfikacją płatności
- możliwość bezpośredniego połącznia telefonicznego z infolinią
- pobieranie aktualnych informacji gospodarczych za pomocą kanału RSS

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less