Aplikacja PBSToken przeznaczona jest dla klientów Podkarpackiego Banku
Spółdzielczego i służy do bezpiecznego logowania i potwierdzania operacji w
serwisie bankowości elektronicznej.

PBSToken allows customers of the Podkarpacki Bank Spółdzielczy to securly login
and sign transactions in the e-banking system.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less