Fujitsu Finland AR -sovellus on Fujitsu Finlandin lisätyn todellisuuden alusta. Ensimmäinen lisättyä todellisuutta sisältävä julkaisu on Fujitsun vuosikatsaus 2011-2012, joka löytyy osoitteesta http://www.fujitsu.fi/vuosikatsaus/Fujitsu_vuosikatsaus11_12.pdf. Sisältö tulee näkyviin sovelluksessa osoittamalla lisätyn todellisuuden kuvaketta julkaisussa laitteen kameralla. Jatkossa sovellus tuo muissakin yhteyksissä esiin lisättyä todellisuutta. Tarkkaile siis jatkossa Fujitsun ja yhteistyökumppaneiden julkaisemaa materiaalia sovelluksen avulla - voit yllättyä!

Fujitsu Finland AR application is the augmented reality platform of Fujitsu Finland. The first publication including augmented reality is Fujitsu annual report 2011-2012 which you can find from http://www.fujitsu.fi/vuosikatsaus/Fujitsu_vuosikatsaus11_12.pdf. You access the content by pointing the camera of your device to the augmented reality markers in the publication. In the future this application will bring out augmented reality also in other context. So in the future watch the material published by Fujitsu and partners with this application - you could be surprised!

Content rating: Rated 9+ for the following:
- Infrequent/Mild Horror/Fear Themes

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less