TOPTRANS SK
Lost Bytes
1.4 1.0mb

Systém expresnej prepravy kusových zásielok TOPTRANS ponúka svojim zákazníkom aplikáciu, ktorá umožňuje zákazníkom vyhľadať informáciu a aktuálnom stave zásielky a ďalej informácie o novinkách a kontaktných údajoch pre jednotlivé depa systému TOPTRANS.

Aplikácia je dostupná v českej a slovenskej jazykovej mutácii TOPTRANS CZ a TOPTRANS SK.Aplikácia je rozdelená do troch ponúk.1.) ZásielkyTáto voľba umožňuje sledovanie už zadaných zásielok vrátane ich aktuálneho stavu a pridanie novej zásielky pre sledovanie.

Číslo zásielky je zadané v obvyklom tvare pre prepravný systém TOPTRANS, ktoré má každý zákazník k dispozícii. (Príklad 100555/100 číslo sa uvádza vrátane lomítka, kde za lomítkom je číslo depa, ktoré zásielku prijíma do systému)Údaje dostupné ku sledovanej zásielke:- Číslo zásielky

- Stav zásielky (pozri prehľad stavu zásielky)

- Označenie zásielky (údaj pre identifikáciu objednávateľom prepravy napríklad číslo faktúry a pod)

- Dátum podania

- Počet kusov zásielky

- Hmotnosť zásielky

- Dobierka
- ak existuje je uvedená suma vrátane meny

- Poznámka

- Depo podania zásielky

- Doručujúce depo

- Informácie o rozvoze (meno a mobil na vodiča)

- SMS info - informácia zaslaná vodičom v prípade problému s doručením zásielky

- Dátum a čas doručenia

- Meno príjemcuNiektoré údaje sú k dispozícii v závislosti na stave zásielky (informácie o doručení ...)Stavy zásielky:Prijatá objednávka prepravy

Zásielka zvezenie do skladu

Nahláška prepravy

Storno prepravy

Zásielka odišla do cieľového strediska

Zásielka je na cieľovom stredisku

Zásielka sa rozváža

Zásielka doručená2.) NovinkyTáto voľba umožňuje zobrazenie posledných desiatich noviniek systému TOPTRANS podľa jazykových mutácií.

Novinky sa ukazujú v prehľade. Po kliknutí na novinku sa zobrazí celý text novinky.3.) DepáVoľba obsahuje zoznam diep radených podľa vzdialenosti od lokácie telefónu pri príjme signálu GPS, s prioritou poradia stredísk podľa jazykovej verzie (CZ mutácie - začínajú české depá, SK mutácie - začínajú slovenské depá).Po kliknutí na depo sa zobrazí detail - adresa, tel a e-mailový kontakt s možnosťou priameho volania a poslanie e-mailu. Ďalej je možnosť zobrazenia mapy s vyznačením Vašej aktuálnej polohy a polohy depa s možnosťou navigácie do depa.


Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less