PP7 Project är ett enkelt verktyg för att få överblick över sina projekt och underliggande arbetsorder i fält. PP7 Project är en mobil klient till affärssystemet PP7 Pro och är utvecklat av PP7 Affärssystem AB.
Genom att använda PP7 Project, kan projektledaren alltid ha nödvändig projektinformation tillhands, direkt i telefonen. Återrapportering av bilder och notering på arbetsorder är möjligt. PP7 Project är direkt integrerat med PP7 Pros databas, inga mellanlagringar någonstans.
Med PP7 Project kan du direkt rapportera in till PP7 Pro.
- bilder
- noteringar

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less