VerzekeringApp
Met de VerzekeringApp heeft u zonder papieren rompslomp altijd de gegevens over uw schadeverzekeringen onder handbereik.
De app bevat de actuele gegevens van uw verzekeringsadviseur, u kunt de polissen van uw schadeverzekeringspakket raadplegen, de polisvoorwaarden inzien, de groene kaart controleren e.d. Maar u kunt de app ook gebruiken om hulp in te roepen bij noodsituaties, voor het melden van een aanrijdingsschade of wanneer u advies van uw adviseur nodig heeft.
De VerzekeringApp is een gezamenlijk initiatief van uw verzekeringsadviseur en de Beste Schadeverzekeraar van Nederland, Nh1816 Verzekeringen!

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less