De herbiciden app verstrekt informatie over de werking op diverse onkruiden van de herbiciden van Bayer CropScience op basis van proeven en ervaringen in de praktijk. Met behulp van "plusjes" en "minnetjes" wordt er een indicatie gegeven van de werking op de onkruiden in diverse land- en tuinbouwteelten.

Beschrijving:
+++ = 90-100% werking
++ = 80-90% werking
+ = 60-80% werking
- =
Hierbij is uitgegaan van de in Nederland geregistreerde gebruiksdosering. Op deze manier kunt u snel en makkelijk de werking van de Bayer CropScience op diverse onkruiden raadplegen.

Hoe werkt de app?

Door te zoeken op herbicide of op onkruid kun je zien wat voor effect een bepaald herbicide heeft op een bepaald gewas. De onkruiden zijn zowel in het Nederlands als in het Latijn beschikbaar.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less