บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ปัจจุบัน CPN มีศูนย์การค้าที่พัฒนาและบริหารอยู่มากกว่า 18 แห่ง อาคารสำนักงาน 6 แห่ง โรงแรม 2 แห่ง และอาคารที่พักอาศัย 2 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านตารางเมตร

CPN EyEs เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าร้านค้าของทาง CPN เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์การค้าและร้านค้าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ผู้เช่าสามารถดูความคืบหน้าของโครงการได้จากทางโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่พื้นที่จริงเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

CPN EyEs แสดงความก้าวหน้าของโครงการ ทั้งส่วนของศูนย์การค้า พื้นที่ส่วนกลางและร้านค้าต่าง ๆ ผ่านทางภาพถ่าย, วีดีโอคลิป และคำอธิบายต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเตรียมโดยเจ้าหน้าที่ของ CPN ที่ประจำอยู่ที่โครงการ นอกจากนี้ CPN EyEs ยังช่วยให้ผู้เช่าสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของ CPN สำหรับคำถามและข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการและร้านค้าที่เช่าได้โดยง่าย

CPN EyEs พัฒนาโดย โมบาย เทคโนโลยี ในเครือของบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง

Central Pattana Public Company Limited (CPN) is Thailand's largest retail developer. CPN is managing more than 18 shopping centers, 6 office buildings, two hotel and two residential projects all these projects span over 2 million square meters.

CPN EyEs application is the tool to facilitate tenants who rent retail stores in the shopping mall of CPN to track the progress of their shops easily and rapidly. Tenants would know the progress from their smartphone regularly. Hence, tenants do not have to be at the place to check the progress by themselves which would save both time and budget.

CPN EyEs application shows the progress of building construction, common area and stores via pictures, video clips and brief descriptions which would be done by CPN staffs at the site. Moreover, with CPN EyEs application, tenants can communicate with CPN staff for any question or comment of their shop construction and decoration.

CPN EyEs application is developed by Mobile Technology, I AM Consulting Group of Companies.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less