Konferencija
Combis d.o.o.
2.2 25.5mb

Dobro došli na mobilnu aplikaciju COMBIS konferencije!
COMBIS je za Vas razvio besplatnu mobilnu aplikaciju koja omogućuje
brz i jednostavan pregled cjelokupnog programa COMBIS konferencije,
kako biste u svakoj prilici imali trenutan pristup svim informacijama
o predavanjima te ostalim sadržajima koji Vas očekuju na konferenciji.
Pokretanjem aplikacije bit ćete u mogućnosti koristiti Vaš jedinstveni
QR (Quick Response) kod kojim se možete registrirati na sâmu
konferenciju, kao i na svako pojedino predavanje.

COMBIS konferencija središnje je godišnje događanje tvrtke COMBIS koja
pruža cjelovita ICT rješenja u skladu s potrebama i zahtjevima
korisnika, s naglaskom na individualnom pristupu svakom pojedinom
korisniku. Riječ je o tradicionalnom regionalnom okupljanju ICT
stručnjaka gdje možete iz prve ruke saznati najnovije tehnološke
trendove.
COMBIS konferencija je specifična i jedinstvena jer je:
- namijenjena isključivo krajnjim korisnicima ICT usluga i rješenja,
- usmjerena na financijski i telekomunikacijski sektor te industriju i
državnu upravu,
- fokus stavljen na sofisticirana kompleksna poslovna rješenja, a ne
na pojedine proizvode,
- podjednaka zastupljenost svih segmenata ICT poslovanja, od
aplikacija preko usluga i IT infrastrukture pa do komunikacijske
tehnologije,
- odlikuje raznolikost predstavljenih rješenja i neovisnost o tehnologiji.
.....................................................
Welcome to COMBIS Conference mobile application!
COMBIS has developed a free mobile application which enables complete
insight into entire Conference programme fast and easy, so in every
moment you would have instantaneous access to all information about
presentations and other contents that await you at the COMBIS
Conference.
Application offers you the possibility to use your unique QR (Quick
Response) code to register to the Conference and every presentation.

COMBIS Conference is a central annual event of COMBIS, company that
provides whole ICT solutions according to specific customer needs and
demands, with emphasis on individual approach to each customer. COMBIS
Conference is a traditional regional ICT experts meeting point where
you can get first hand insight in most recent technology trends.
COMBIS Conference is unique and specific because it:
- is the only ICT conference in Croatia intended exclusively for end
users of ICT solutions and services
- is aimed towards end users in financial and telecommunications
sector, public administration and industry
- puts focus on sophisticated complex business solutions instead on
particular products,
- represents equally all segments in ICT businesses, from applications
through services and IT infrastructure to communication technologies,
- is distinguished by diversity of presented solutions and technical
independency.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less