Aplikace nabízí informace o více než 3,8 milionu českých firem v přehledných tabulkách a grafech. Informace jsou průběžně aktualizovány z více než dvaceti veřejných důvěryhodných zdrojů.

Služby aplikace:

•PROVĚŘIT FIRMU – základní identifikační údaje o firmě (zdarma), ekonomické hodnocení firem včetně varovných signálů a hodnotících indexů (po zaplacení předplatného).

•MONITORING – vybrané firmy je možné po zaplacení předplatného průběžně monitorovat a aktuálně tak získat i informace o vyhlášení konkurzu či vzniku dluhu vůči zdravotním pojišťovnám.

•ÚKOLY – přehledná forma poznámek k vybraným firmám, které se zároveň zapisují do standardního kalendáře pod samostatný kalendář Cribis (CZ)

•KURZY MĚN – přepočet finančních dat firem (osm měn)

•NOVINKY – aktuální informace z portálu informaceofirmach.cz

Cribis Mobile nabízí základní informace o firmách zdarma. V případě dotazů nás kontaktujte na: cribismobile@informaceofirmach.cz.

Aplikace nabízí také podrobnější data o omezeném počtu firem. Tyto informace jsou přístupné po zaplacení předplatného.

Cribis Mobile, typy předplatného:
• týdenní (70 firem) – cena 2,69 EUR
• měsíční (350 firem) – cena 5,49 EUR
• roční (5 000 firem) – cena 49,99 EUR
Ceny jsou uvedeny při nákupu.

Platba je vždy odepsána ihned po potvrzení nákupu z účtu iTunes prostřednictvím platební metody zadané uživatelem na účtu iTunes.

Předplatné se automaticky neobnovují, nové předplatné lze koupit po vypršení původního předplatného. Předplatné není možné zrušit během doby jeho trvání.

Jakákoliv část nevyužitých limitů (počtů firem, které bylo možné prověřit či monitorovat) v rámci předplatného propadá po jeho vypršení.

-------------

The application offers information on over 3.8 million Czech companies in easy-to-read tables and charts. The information is constantly updated from over twenty trustworthy public sources.

The application services:

•CHECK A COMPANY – basic identification data on a company (free of charge), financial assessment of companies including warning signs and evaluation indices (after paying the subscription).

•MONITORING – selected companies can be monitored (after paying the subscription) and receive up-to-date warning information such as declarations of bankruptcy or health insurance debt.

•TASKS – an easy-to-read list of notes and tasks for selected companies, shared with the default calendar called Cribis (CZ)

•EXCHANGE RATES – company financial data re-calculating (eight currencies)

•NEWS – current information from the informaceofirmach.cz

Cribis Mobile provides basic company information free of charge. In case of question please contact us at cribismobile@informaceofirmach.cz.

Aplication offers also more detailed information about limited number of companies after paying a subscription.

Cribis Mobile, subscription types:
• weekly (70 companies) – 2,69 EUR
• monthly (350 companies) – 5,49 EUR
• annual (5,000 companies) – 49,99 EUR
The prices are mentioned also during the purchase.

Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase.

The subscriptions do not renew automatically. The new subscription can be bought after the old subscription is expired. No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period.

Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the subscription expires.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less