TURSai
SourceCode
1.1 1.9mb

เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยในการค้นหาและติดตามเนื้อหาข่าวสารจากเว็บไซต์ http://www.tursai.com
ทั้งข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ และข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการที่อยู่อาศัยในประเทศไทย


คุณสมบัติ
- ค้นหาโครงการต่าง ๆ โดยการระบุจากคำค้นหา
- ค้นหาโครงการต่าง ๆ ในรัศมีจากตำแหน่งปัจจุบันของท่าน
- ค้นหาโครงการต่างๆ โดยการเลือกโซนที่ตั้งของโครงการ
- ค้นหาโดยเลือกประเภท, เจ้าของโครงการ, ราคาเริ่มต้น, ราคาสิ้นสุด
- แสดงผลการค้นหาแบบรายการ หรือแผนที่
- บันทึกข้อมูลโครงการที่สนใจไว้ได้
- แสดงคะแนนเฉลี่ยความน่าสนใจ โดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในด้านที่อยู่อาศัย
- แสดงเนื้อหาของโครงการซึ่งมีการให้ข้อมูลครบถ้วนเหมือนอ่านจากหน้าเว็บไซต์
- แสดงข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยต่างๆ

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less