ERP CONNECTOR
AC SOFTWARE
1.2 0.7mb

-PL-
Aplikacja umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu do danych pobieranych z systemu handlowego/ERP.

Zakres danych obejmuje:
- dane kontaktowe kontrahentów
- wystawione faktury VAT
- listy nierozliczonych płatności

Program wymaga zainstalowania bezpłatnego oprogramowania serwerowego, które wraz z instrukcją instalacji dostępne jest pod adresem:
ftp://ftp.acsoftware.pl/ERPC/erpcServer.zip

Aktualnie obsługiwane Systemy:
1. CDN Opt!ma
2. CDN XL
3. Enova
4. Hermes SQL
5. Corax
6. SubiektGT
7. Navireo
8. Symfonia Forte
9. Symfonia Premium
10. Symfonia Btrieve
11. Wf-Mag dla Windows
12. Elisoft Faktury
13. Faktury Express
14. RAKS SQL
15. PCBiznes
16. ODL PolkaSQL

Kod źródłowy: https://github.com/ACSOFTWARE/erpconnector-ios

-EN-
This application gives a remote access to the data downloaded from the trade/ERP system.

Covered data:
- Customers contact details
- issued Invoices
- outstanding payments

This program requires installation of a free of charge server software, followed with an installation manual available at:
ftp://ftp.acsoftware.pl/ERPC/erpcServer.zip

Currently supported systems:
1. CDN Opt!ma
2. CDN XL
3. Enova
4. Hermes SQL
5. Corax
6. SubiektGT
7. Navireo
8. Symfonia Forte
9. Symfonia Premium
10. Symfonia Btrieve
11. Wf-Mag dla Windows
12. Elisoft Faktury
13. Faktury Express
14. RAKS SQL
15. PCBiznes
16. ODL PolkaSQL


Source Code: https://github.com/ACSOFTWARE/erpconnector-ios

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less